کلیه

کلیه

سنگ کلیه

سنگ کلیه چیست؟ سنگ کلیه توده ای منسجم از مواد زائد یا دفعی مثل کلسیم، فسفات، اگزالات، اسید اوریک و… […]

پیمایش به بالا